Cal Blay contra el coronavirus

La crisi del coronavirus ens ha afectat de ple a tots, també a Cal Blay, com totes les empreses dedicades a la restauració i els serveis de càtering. No obstant això, hem volgut mirar endavant i empendre totes les accions possibles per ser proactius contra aquesta pandèmia.

Material de protecció per a l’Hospital de Vilafranca

Durant la primera setmana de confinament hem enviat 2000 guants i 100 bates a l’Hospital Comarcal de l’Alt Penedès, a Vilafranca del Penedès. Habitualment, les bates les fan servir els alumnes de les escoles de cuina quan ens visiten i, els guants, s’usen als nostres serveis de càtering.

Càtering per a sanitaris

D’altra banda, a partir d’abril hem aprofitat les nostres infraestructures per preparar menús per sanitaris. En concret, hem elaborat menús per ser servits a hotels que s’han transformat temporalment en espais d’acollida de sanitaris i familiars.

Tot ho farem

Tot ho farem és un dels lemes de Cal Blay i aquests dies, més que mai, ressona dins l’ànima de la nostra empresa. Perquè tot ho farem parla d’un futur – llunyà o proper – on amb el nostre esforç aconseguirem allò que ens proposem. Però no ho aconseguirem sols.

És amb el suport del teixit de clients, proveïdors i amics que hem anat construint entre tots durant anys, que en sortirem exitosos: recolzant-nos i compartint aprenentatges.
Durant més de trenta-cinc anys hem emprès grans reptes i, al que ara ens enfrontem n’és un més, encara que sigui el més dur i descoratjador al que hàgim hagut de fer front mai.

Amb empatia, paciència i col•laboració estem segurs que tot ho farem.

 

2020-04-10T14:54:11+01:0010 abril 2020|Categories: General|0 Comentaris

Deixeu un comentari

Cal Blay contra el coronavirus

La crisi del coronavirus ens ha afectat de ple a tots, també a Cal Blay, com totes les empreses dedicades a la restauració i els serveis de càtering. No obstant això, hem volgut mirar endavant i empendre totes les accions possibles per ser proactius contra aquesta pandèmia.

Material de protecció per a l’Hospital de Vilafranca

Durant la primera setmana de confinament hem enviat 2000 guants i 100 bates a l’Hospital Comarcal de l’Alt Penedès, a Vilafranca del Penedès. Habitualment, les bates les fan servir els alumnes de les escoles de cuina quan ens visiten i, els guants, s’usen als nostres serveis de càtering.

Càtering per a sanitaris

D’altra banda, a partir d’abril hem aprofitat les nostres infraestructures per preparar menús per sanitaris. En concret, hem elaborat menús per ser servits a hotels que s’han transformat temporalment en espais d’acollida de sanitaris i familiars.

Tot ho farem

Tot ho farem és un dels lemes de Cal Blay i aquests dies, més que mai, ressona dins l’ànima de la nostra empresa. Perquè tot ho farem parla d’un futur – llunyà o proper – on amb el nostre esforç aconseguirem allò que ens proposem. Però no ho aconseguirem sols.

És amb el suport del teixit de clients, proveïdors i amics que hem anat construint entre tots durant anys, que en sortirem exitosos: recolzant-nos i compartint aprenentatges.
Durant més de trenta-cinc anys hem emprès grans reptes i, al que ara ens enfrontem n’és un més, encara que sigui el més dur i descoratjador al que hàgim hagut de fer front mai.

Amb empatia, paciència i col•laboració estem segurs que tot ho farem.

 

2020-04-10T14:58:32+01:0010 abril 2020|Categories: General|0 Comentaris

Deixeu un comentari

Cal Blay contra el coronavirus

La crisis del coronavirus nos ha afectado de lleno a todos, también a Cal Blay, como todas las empresas dedicadas a la restauración y los servicios de catering. Sin embargo, hemos querido mirar adelante y emprender todas las acciones posibles para ser proactivos contra esta pandemia.

Material de protección para el Hospital de Vilafranca

Durante la primera semana de confinamiento hemos enviado 2.000 guantes y 100 batas al Hospital Comarcal del Alt Penedès, en Vilafranca del Penedès. Habitualmente, las batas las usan los alumnos de las escuelas de cocina cuando nos visitan y, los guantes, se usan a nuestros servicios de catering.

Catering para sanitarios

Por otra parte, a partir de abril hemos aprovechado nuestras infraestructuras para preparar menús para sanitarios. En concreto, hemos elaborado menús para ser servidos en hoteles que se han transformado temporalmente en espacios de acogida de sanitarios y familiares.

Todo lo haremos (Tot ho farem)

Todo lo haremos es uno de los lemas de Cal Blay y estos días, más que nunca, resuena en el alma de nuestra empresa. Porque todo lo haremos habla de un futuro – lejano o cercano – donde con nuestro esfuerzo conseguiremos lo que nos proponemos. Pero no lo conseguiremos solos.

Es con el apoyo del tejido de clientes, proveedores y amigos que hemos ido construyendo entre todos durante años, que saldremos exitosos: apoyándonos y compartiendo aprendizajes.
Durante más de treinta y cinco años hemos emprendido grandes retos y, a lo que ahora nos enfrentamos es uno más, aunque sea el más duro y desalentador al que hayamos tenido que hacer frente nunca.

Con empatía, paciencia y colaboración estamos seguros de que todo lo haremos.

 

2020-04-10T15:02:41+01:0010 abril 2020|Categories: General|0 Comentaris

Deixeu un comentari

Go to Top