Avís Legal 2018-06-11T15:11:13+00:00

Nota Legal

PROTECCIÓ DE DADES

 1. Qui és el responsable del tractament de les seves dades?

CATERING CAL BLAY SLU

B63020168

C/ JOSEP ROVIRA, 27 – 08770 – SANT SADURNI D ANOIA

938910032

info@calblay.com

 1. Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

A CATERING CAL BLAY SLU tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat de realitzar la prospecció d’enviaments de comunicacions comercials en base a l’interès demostrat sobre els nostres productes i serveis.

 1. Durant quant de temps conservarem les seves dades?

Les dades es conservaran mentre es mantingui la relació comercial, i en el seu cas, durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals.

 1. Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

Li indiquem la base legal per al tractament de les seves dades:

 • Consentiment de l’interessat: Enviament de comunicacions comercials sobre els nostres productes i/o serveis en base a sol·licituds prèvies mantingudes amb el responsable del tractament.
 1. A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

Les dades es comunicaran als següents destinataris:

 • Tercers països.
 1. Transferències de dades a tercers països.

Estan previstes les següents transferències de dades a tercers països:

 • Mailchimp, amb la finalitat d’Enviament de comunicacions comercials i recepció de newsletters. La garantia per a aquesta transferència s’ha establert a través de: Consentiment explícit de l’interessat.
 1. Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a CATERING CAL BLAY SLU estem tractant dades personals que els concerneixin, o no.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, en el seu cas, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a què van ser recollides.

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament les conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. En aquest cas, CATERING CAL BLAY SLU deixarà de tractar les dades, llevat per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Podrà exercitar materialment els seus drets de la següent forma: dirigint-se a la direcció del responsable del tractament.

Si ha donat el seu consentiment per a alguna finalitat concreta, té dret a retirar el consentiment donat en qualsevol moment, sense que això afecti a la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

En cas de que senti vulnerats els seus drets pel que fa a la protecció de les seves dades personals, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control en matèria de Protecció de Dades competent a través del seu lloc web: www.agpd.es.

 1. Com hem obtingut les seves dades?

Les dades personals que tractem a CATERING CAL BLAY SLU procedeixen del propi interessat.

Les categories de dades que es tracten són:

 • Dades identificatives
 • Direccions postals i electròniques
 • Informació comercial

No es tracten categories especials de dades personals (són aquelles dades que revelen l’origen ètnic o racial, les opinions polítiques, les conviccions religioses o filosòfiques, o l’afiliació sindical, dades genètiques, dades biomètriques dirigides a identificar de manera unívoca a una persona física, dades relatives a la salut o dades relatives a la vida sexual o l’orientació sexual d’una persona física).

CONDICIONS D’ÚS

En compliment de la Llei 34/2002, de lʼ11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, CÀTERING CAL BLAY SL informa que és titular del website WWW.CATERINGCALBLAY.COM. D’acord amb l’exigència de l’article 10 de la citada Llei, CÀTERING CAL BLAY SL informa de les següents dades: CÀTERING CAL BLAY SL, amb CIF B63020168, i domicili social a C/JOSEP ROVIRA, 27, 08770 SANT SADURNÍ D’ANOIA. L’adreça de correu electrònic de contacte amb l’empresa és info@calblay.com.

USUARI I RÈGIM DE RESPONSABILITATS

La navegació, accés i ús pel website de CÀTERING CAL BLAY SL confereix la condició d’usuari, per la que s’accepten, des de la navegació per les pàgines CÀTERING CAL BLAY SL totes les condicions d’ús aquí establertes sense perjudici de l’aplicació de la corresponent normativa d’obligat compliment legal segons el cas. Les pàgines web CÀTERING CAL BLAY SL proporcionen gran diversitat d’informació, serveis i dades. L’usuari assumeix la seva responsabilitat en l’ús correcte del website. Aquesta responsabilitat s’estendrà a:

La veracitat i licitud de les informacions aportades per l’usuari en els formularis facilitats per CÀTERING CAL BLAY SL per l’accés a determinats continguts o serveis oferts per les webs. També serà responsable de l’ús que li doni a les claus d’accés que hagi obtingut amb la complementació dels formularis mencionats.

L’ús de la informació, serveis i dades oferts per CÀTERING CAL BLAY SL contràriament a allò disposat per les presents condicions, la Llei, la moral, les bones costums o l’ordre públic, o que de qualsevol altre forma pugui suposar lesió dels drets de tercers o del mateix funcionament de les websites.

POLÍTICA D’ENLLAÇOS I EXEMPCIONS DE RESPONSABILITAT

CÀTERING CAL BLAY SL no es fa responsable del contingut de les pàgines web a las que l’usuari pugui accedir a través dels enllaços establerts en el seu website i declara que en cap cas procedirà a examinar o exercitarà cap tipus de control sobre el contingut d’altres pàgines de la xarxa. Així mateix, tampoc germanitzarà la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de pàgines alienes a la seva propietat a las que es pugui accedir per mitjà dels enllaços.

CÀTERING CAL BLAY SL declara haver adoptat totes les mesures necessàries per tal d’evitar qualsevol dany que, als usuaris de la seva website, pogués derivar-se de la navegació per les seves pàgines web. En conseqüència, CÀTERING CAL BLAY SL no es fa responsable, en cap cas, dels eventuals danys que per la navegació per lnternet pogués patir l’usuari.

MODIFICACIONS

CÀTERING CAL BLAY SL es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense avís previ, en el contingut del seu website. Tant en el que fa referència als continguts la website, com en les condicions d’ús de la mateixa o en les condiciones generals de contractació. Aquestes modificacions podran realitzar-se, a través de la seva website, de qualsevol forma admesa en dret i seran d’obligat compliment durant el temps en que es trobin publicades en la web i fins que no siguin modificades vàlidament per altres posteriors.

RESERVA DE COOKIES

CÀTERING CAL BLAY SL es reserva el dret d’utilitzar cookies en la navegació de l’usuari per les seves websites per facilitar la personalització i comoditat de la navegació. Seguint la política de protecció de dades de l’empresa, CÀTERING CAL BLAY SL informa que les cookies associen l’usuari anònim i al seu ordinador, i no proporcionen per sí el nom i cognoms de l’usuari.

L’usuari te la possibilitat de configurar el seu navegador de tal forma que se li informi de la recepció de cookies, podent, si així ho desitja, impedir que siguin instal·lades en el seu disc dur. No obstant, per l’accés a les websites CÀTERING CAL BLAY SL no serà preceptiva la instal·lació de cookies.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL

Els drets de propietat intel·lectual i industrial derivats de tots els textos, imatges, així com dels mitjans i formes de presentació i muntatge de les seves pàgines pertanyen, per sí o com a cessionària, a CÀTERING CAL BLAY SL Seran, per tant, obres protegides com a propietat intel·lectual per l’ordenament jurídic espanyol, els hi serà d’aplicació tant la normativa espanyola i comunitària en aquest camp, com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya. Tots els drets reservats. En compliment de la Llei de la Propietat Intel·lectual es prohibeix expressament la reproducció, distribució, comunicació pública i utilització, de la totalitat o part dels continguts de les seves pàgines web sense el consentiment exprés CÀTERING CAL BLAY SL.

ACCIONS LEGALS, LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

CÀTERING CAL BLAY SL es reserva així mateix la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per a la utilització indeguda de les seves pàgines web i continguts o per l’ incompliment de les presents condicions. La relació entre l’usuari i CÀTERING CAL BLAY SL es regirà per la normativa espanyola vigent i seran competents per a decidir sobre qualsevol controvèrsia que es pogués suscitar entre l’usuari i CÀTERING CAL BLAY SL, als jutjats o tribunals propis de la localitat de SANT SADURNÍ D’ANOIA.