Política de Privacitat

A CATERING CAL BLAY SLU ens preocupem per la privacitat i la transparència. A continuació, indiquem detalladament el tractament de les dades personals que realitzem, així com tota la informació relacionada.

Qui és el responsable del tractament de les seves dades?

CATERING CAL BLAY SLU
B63020168
C/ JOSEP ROVIRA, 27 – 08770 – Sant Sadurní d’Anoia, Barcelona (Espanya)
938910032
administracio@calblay.com

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a CATERING CAL BLAY SLU estem tractant, o no, dades personals que els concerneixin.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats que van ser recollides. També té dret a la portabilitat de les seves dades.

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament les conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. En aquest cas, CATERING CAL BLAY SLU deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Podrà exercir materialment els seus drets de la següent forma: dirigint-se a administracio@calblay.com o C/ Josep Rovira 27, 08770 Sant Sadurní d’Anoia – Barcelona.

Quan s’enviïn comunicacions comercials utilitzant l’interès legítim del responsable com a base legal, l’interessat podrà oposar-se al tractament de les seves dades per aquesta finalitat.

El consentiment atorgat és per a totes les finalitats indicades la base legal del qual és el consentiment de l’interessat. Vostè té dret a retirar aquest consentiment en qualsevol moment, sense afectar la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

En el cas que senti vulnerats els seus drets pel que fa a la protecció de les seves dades personals, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control en matèria de Protecció de Dades competent a través del seu lloc web: www.aepd.es.

1. Tractament de les dades personals de potencials clients i contactes via web

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

A CATERING CAL BLAY SLU tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat d’atendre la seva sol·licitud i enviar-li comunicacions comercials i/o newsletters. En el cas que no faciliti les seves dades personals, no podrem complir amb les funcionalitats descrites anteriorment.

No es prendran decisions automatitzades a partir de les dades facilitades.

Durant quant de temps conservarem les seves dades?

Les dades es conservaran mentre l’interessat no sol·liciti la seva supressió.

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

Indiquem la base legal per al tractament de les seves dades:

 • Execució d’un contracte: Atendre la seva sol·licitud.
 • Consentiment de l’interessat: Enviar comunicacions comercials, fins i tot per via electrònica.

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

No se cediran dades a tercers, excepte obligació legal.

Transferències de dades a tercers països.

Estan previstes les següents transferències de dades a tercers països:

 • Mailchimp, amb la finalitat d’enviament de comunicacions comercials i newsletters. La garantia per a aquesta transferència s’ha establert a través de: Existència d’una decisió d’adequació de la Comissió.Pot consultar informació addicional a: https://mailchimp.com/legal/privacy/.

Com hem obtingut les seves dades?

Les dades personals que tractem a CATERING CAL BLAY SLU provenen de: El propi interessat.

2. Tractament de les dades personals dels contactes de correu electrònic

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

A CATERING CAL BLAY SLU tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat de prestar-li els serveis que ens ha sol·licitat, atendre les seves sol·licituds d’informació i enviar-li comunicacions comercials. En el cas que no faciliti les seves dades personals, no podrem complir amb les funcionalitats descrites anteriorment.

No es prendran decisions automatitzades sobre la base de les dades proporcionades.

Durant quant de temps conservarem les seves dades?

Les dades es conservaran mentre l’interessat no sol·liciti la seva supressió.

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

Li indiquem la base legal per al tractament de les seves dades:

 • Execució de contracte: Prestació els serveis sol·licitats.
 • Interès legítim del responsable: Enviament de comunicacions comercials sobre els nostres serveis i/o productes.
 • Consentiment de l’interessat: Contactar i enviar comunicacions comercials segons l’interès mostrat.

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

No es cediran dades a tercers, excepte obligació legal.

Transferències de dades a tercers països.

No estan previstes transferències de dades a tercers països.

3. Clàusula de les dades de Videovigilància per seguretat

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

A CATERING CAL BLAY SLU tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat de garantir la seguretat de les persones, béns i instal·lacions. En el cas que no faciliti les seves dades personals, no podrem complir amb les funcionalitats descrites anteriorment.

No es prendran decisions automatitzades a partir de les dades facilitades.

Durant quant de temps conservarem les seves dades?

Les dades es conservaran durant un màxim de 30 dies, excepte comunicació a Forces i Cossos de Seguretat, i/o Jutjats i Tribunals.

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

Indiquem la base legal per al tractament de les seves dades:

 • Missió en interès públic: Garantir la seguretat de les persones, béns i instal·lacions.

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

Les dades es comunicaran als següents destinataris:

 • Si escau, les forces i cossos de seguretat de l’Estat, així com a Jutjats i Tribunals, amb la finalitat d’aportar les imatges si s’ha comès un delicte (requisit legal).

Transferències de dades a tercers països

Estan previstes les següents transferències de dades a tercers països

 • Mailchimp, amb la finalitat d’enviar comunicacions comercials i newsletters. La garantia d’aquesta transferència s’ha establert a través de: Clàusules tipus de protecció de dades. Pot consultar més informació a: https://mailchimp.com/legal/privacy/.

5. Tractament de dades d’assistents a l’esdeveniment.

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

A CATERING CAL BLAY SLU tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat de realitzar les gestions d’organització i gestió dels assistents a l’esdeveniment i enviar-li comunicacions comercials i/o newsletter. En el cas que no faciliti les seves dades personals, no podrem complir amb les funcionalitats descrites anteriorment.

No es prendran decisions automatitzades a partir de les dades facilitades.

Durant quant de temps conservarem les seves dades?

Les dades es conservaran mentre l’interessat no sol·liciti la seva supressió.

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

Indiquem la base legal per al tractament de les seves dades:

 • Execució d’un contracte: Per al tractament de les dades recollides per a la inscripció a l’esdeveniment.
 • Consentiment de l’interessat: Enviament de comunicacions comercials, fins i tot per via electrònica.

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

Les dades es comunicaran als següents destinataris:

Administració Tributària, amb la finalitat de complir amb les obligacions legals (requisit legal)
Entitats financeres, amb la finalitat de girar els rebuts corresponents (requisit contractual)

Transferències de dades a tercers països

Estan previstes les següents transferències de dades a tercers països:

 • Mailchimp, amb la finalitat d’enviar comunicacions comercials i newsletters. La garantia d’aquesta transferència s’ha establert a través de: Clàusules tipus de protecció de dades. Pot consultar més informació a: https://mailchimp.com/legal/privacy/.

Com hem obtingut les seves dades?

Les dades personals que tractem a CATERING CAL BLAY SLU provenen de: El propi interessat.

6. Tractament de les dades de candidats a un lloc de treball.

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

A CATERING CAL BLAY SLU tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat de gestionar el Currículum Vitae rebut i realitzar els processos de selecció de personal, entrevistes i altres tràmits necessaris per a la recerca del millor candidat possible per a un lloc de treball determinat. En el cas que no faciliti les seves dades personals, no podrem complir amb les funcionalitats descrites anteriorment.

No es prendran decisions automatitzades a partir de les dades facilitades.

Durant quant de temps conservarem les seves dades?

Dos anys des de l’última interacció.

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

Indiquem la base legal per al tractament de les seves dades:

 • Execució d’un contracte: Gestionar el Currículum Vitae rebut i realitzar els processos de selecció de personal, entrevistes i altres tràmits necessaris per a la recerca del millor candidat possible a un lloc de treball determinat.

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

No es cediran dades a tercers, excepte obligació legal.

Transferències de dades a tercers països

No estan previstes transferències de dades a tercers països.

Com hem obtingut les seves dades?

Les dades personals que tractem a CATERING CAL BLAY SLU provenen de: El propi interessat.

7. Tractament de les dades de drets d’imatge.

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

A CATERING CAL BLAY SLU tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat de gestionar i publicar imatges i/o vídeos per a la seva publicació en diferents mitjans i xarxes socials de l’empresa. En el cas que no faciliti les seves dades personals, no podrem complir amb les funcionalitats descrites anteriorment. No es prendran decisions automatitzades a partir de les dades facilitades.

Durant quant de temps conservarem les seves dades?

Totes les dades seran eliminades a petició de l’interessat (excepte les que figurin en hemeroteques)

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

Indiquem la base legal per al tractament de les seves dades:

 • Execució d’un contracte: Per al tractament d’imatges i/o vídeos i la seva publicació als diferents mitjans utilitzats per l’empresa.

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

Les dadeses comunicaran als destinataris següents:

 • Tots els mitjans informatius que l’empresa utilitza per a la publicació de les activitats, amb la finalitat de comunicar imatges per als mitjans de comunicació de l’empresa.

Transferències de dades a tercers països Estan previstes les següents transferències de dades a tercers països:

 Facebook, amb la finalitat de publicar imatges/vídeos. La garantia d’aquesta transferència s’ha establert a través de: Consentiment explícit de l’interessat. Pot consultar informació addicional a: https://es-es.facebook.com/privacy/.

Instagram, amb la finalitat de publicar imatges/vídeos. La garantia d’aquesta transferència s’ha establert a través de: Consentiment explícit de l’interessat. Pot consultar informació addicional a: https://instagram.com/about/legal/privacy.

Linkedin, amb la finalitat de publicar imatges/vídeos. La garantia d’aquesta transferència s’ha establert a través de: Consentiment explícit de l’interessat. Pot consultar informació addicional a: https://www.linkedin.com/legal/privacypolicy.

Twitter, amb la finalitat de publicar imatges/vídeos. La garantia d’aquesta transferència s’ha establert a través de: Consentiment explícit de l’interessat. Pot consultar informació addicional a: https://twitter.com/en/privacy.

Youtube, amb la finalitat de publicar imatges/vídeos. La garantia d’aquesta transferència s’ha establert a través de: Consentiment explícit de l’interessat. Pot consultar informació addicional a: https://policies.google.com/privacy?hl=es.

Com hem obtingut les seves dades?

Les dades personals que tractem a CATERING CAL BLAY SLU provenen de: El propi interessat o dels pares i/o tutors legals.

No es tracten categories especials de dades personals (es tracta de dades que revelen l’origen ètnic o racial, opinions polítiques, creences religioses o filosòfiques, o pertinença sindical, dades genètiques, dades biomètriques destinades a identificar únicament a una persona física, dades de salut o dades relatives a la vida o orientació sexual d’una persona física).

8. Tractament de les dades de reserves realitzades.

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

A CATERING CAL BLAY SLU tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat de realitzar la gestió administrativa, comptable i fiscal dels serveis sol·licitats, així com enviar comunicacions comercials sobre els nostres serveis. En el cas que no faciliti les seves dades personals, no podrem complir amb les funcionalitats descrites anteriorment.

No es prendran decisions automatitzades a partir de les dades facilitades.

Durant quant de temps conservarem les seves dades?

Les dades es conservaran mentre l’interessat no sol·liciti la seva supressió i durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals.

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

Indiquem la base legal per al tractament de les seves dades:

 • Execució d’un contracte: Atendre la sol·licitud dels usuaris web i, si escau, realitzar la gestió administrativa, comptable i fiscal dels serveis sol·licitats.
 • Consentiment de l’interessat: Enviament de comunicacions comercials fins i tot per via electrònica.

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

Les dades es comunicaran als següents destinataris:

 • Administració Tributària, amb la finalitat de complir amb les obligacions legals (requisit legal).
 • Entitats financeres, amb la finalitat de girar els rebuts corresponents (requisit contractual).
 • El Fourchette SAS, amb la finalitat de gestionar les reserves.

Transferències de dades a tercers països

Es preveuen les següents transferències de dades a tercers països:

 • La Fourchette SAS, amb la finalitat de gestionar a través de la plataforma les reserves de la web. La garantia d’aquesta transferència s’ha establert a través de: Clàusules tipus de protecció de dades. Pot consultar més informació a: https://www.lafourchette.com/legal.
 • Mailchimp, amb la finalitat d’enviar comunicacions comercials i newsletters. La garantia d’aquesta transferència s’ha establert a través de: Clàusules tipus de protecció de dades. Pot consultar més informació a: https://mailchimp.com/legal/privacy/.

Com hem obtingut les seves dades?

Les dades personals que tractem a CATERING CAL BLAY SLU provenen de: El propi interessat.